top of page

Hur kan undervisningen och lärmiljön anpassas för barn med Autism?

Individer med autism har ofta svårt att kunna förutse vad som ska hända vilket kan skapa stress och oro i läromiljöer som inte förbereder individen på vad som kommer att hända.


Först och främst är det viktigt att identifiera individens styrkor och uppmärksamma dessa, genom att bekräfta individens styrkor bidrar du till att förbättra självbilden och tilltron hos personen. Individer med autism kan vara väldigt uppmärksamma på detaljer och duktiga inom ett specifikt område.


Att använda tydliggörande pedagogik i undervisningen bidrar med struktur, förberedelse och visuellt stöd. Detta kan skapa en bättre förståelse för vad som kommer att hända.


Här kommer några tips på vad du kan tänka på:

  • Ta reda på om individen förstår dina instruktioner

  • Förbered individen på vad som kommer att hända

  • Erbjud visuellt stöd eller bildstöd

  • Försök identifiera situationer som kan orsaka stress för individen


Många med autism har utmaningar i det sociala samspelet och därför är det värdefullt om du som vuxen ger stöd till att främja den utvecklingen.

4 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

NPF - Ett samlingsnamn för många diagnoser

Visste du att ungefär 10% av alla elever i skolan har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Vi använder i Sverige begreppet NPF som förkortning men även som samlingsnamn för bland annat

Kan man tidigt identifiera flickor med NPF?

Det ryms många tillstånd och diagnoser inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men de två vanligaste är ADHD & autism. Variationen inom NPF är stor och därför kan även tillstånden se olika ut oc

Comments


bottom of page