top of page

Individer med NPF är extra känsliga mot stress...

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är extra känsliga mot stress. Stress kan uppstå när det blir en obalans mellan krav och förmåga, det innebär att för barn med NPF kan en skoldag vara otroligt stressande. Det kan vara avgörande att hitta rätt nivå på kraven som ställs på barnet eller individen, en miljö som är anpassad och strukturerad är en stor skyddsfaktor för stress.


Du som förälder eller pedagog till en individ med NPF kan kartlägga situationer som upplevs stressfyllda, i kartläggningen är det även viktigt att kartlägga stunder då individen vila och återhämtar sig för att kunna se skillnaderna. Det är viktigt att individen, så gott det går, är delaktig i tankarna kring stress och vad som upplevs stressande.


Tydliggörande pedagogik kan användas för att ge stöd åt individen, med tydliga strukturer och tydliga förväntningar ökar tryggheten och stressen minskar. Att planera in återhämtning är viktigt för alla, men det är framförallt viktigt för individen med NPF. Vad som är återhämtning är olika för alla, därför är det viktigt att det finns med i kartläggningen för att ta reda på hur just individen i ditt fall återhämtar sig.


Ett bra sätt att kartlägga på är att använda Specialpedagogiska skolmyndighetens skolkompass som du hittar här:


2 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

NPF - Ett samlingsnamn för många diagnoser

Visste du att ungefär 10% av alla elever i skolan har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Vi använder i Sverige begreppet NPF som förkortning men även som samlingsnamn för bland annat

Kan man tidigt identifiera flickor med NPF?

Det ryms många tillstånd och diagnoser inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men de två vanligaste är ADHD & autism. Variationen inom NPF är stor och därför kan även tillstånden se olika ut oc

Comentários


bottom of page