top of page

Många barn med ADHD halkar efter i skolan...

ADHD är en av de vanligaste typerna av NPF och yttrar sig på många olika sätt men även under olika tidpunkter i livet. Vad ADHD kommer med för problem är individuellt och svårighetsgraden kan variera från person till person. Barn kan upplevas som bråkiga, stökiga och nonchalanta. Detta kan leda till att de får fel bemötande av personer som saknar kunskap inom ämnet.


I skolan kan detta leda till att barn med ADHD inte får det stöd eller den hjälp som de behöver vilket gör att de har svårt att hänga med i undervisningen. Skolan har ett ansvar att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar, men i ett klassrum finns det fullt av olika individer som fungerar på olika sätt. Det blir därför svårt för många pedagoger att anpassa undervisningen i stora klasser.


Detta är något som våra skolor behöver ta tag i och öka kunskapen kring för att våra pedagoger ska få förutsättningar för att skapa en trygg, pedagogisk och tydlig miljö.


Du som förälder eller pedagog kan hjälpa ditt barn genom att träna på tidshantering, organisering, kommunikation och andra viktiga punkter som inte finns det på skolans schema.

3 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

NPF - Ett samlingsnamn för många diagnoser

Visste du att ungefär 10% av alla elever i skolan har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Vi använder i Sverige begreppet NPF som förkortning men även som samlingsnamn för bland annat

Kan man tidigt identifiera flickor med NPF?

Det ryms många tillstånd och diagnoser inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men de två vanligaste är ADHD & autism. Variationen inom NPF är stor och därför kan även tillstånden se olika ut oc

Comments


bottom of page