top of page

NPF - Ett samlingsnamn för många diagnoser

Visste du att ungefär 10% av alla elever i skolan har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?


Vi använder i Sverige begreppet NPF som förkortning men även som samlingsnamn för bland annat ADHD, Autism, Tourettes syndrom och även språkstörning.


Här går vi kort igenom vad som utmärker dessa.


ADHD

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Diagnosen kan innebära svårigheter att styra uppmärksamhet och fokus, reglera aktivitetsnivå och kontrollera sin impulser. Svårigheter kan kombineras eller uppkomma var för sig och det är viktigt att komma ihåg att symtomen kan se olika ut för olika individer och även under olika tidsperioder.


Autism Autism visar sig ofta i sociala samspel och hur individen kommunicerar, det finns begränsade repetitiva mönster i både beteende men även intressen. Minst en procent av befolkningen har autism och tidigare använde man sig av flera diagnoser inom autismområdet, så som Aspegren syndrom och atypisk autism.


Tourettes syndrom Tourettes visar sig oftast i verbala och motoriska tics och kan visa sig i olika grader. Många barn kan ha tourettes i kortare perioder, ofta har individen någon eller några andra typer av NPF diagnoser i samband med tourettes syndrom.


Tourettes förekommer i alla åldrar och minst en procent av befolkningen har detta.


Det som är viktigt att komma ihåg är att en person med NPF har ett varaktigt tillstånd MEN det kan förändras över tid och se olika ut genom livet. Alltså kan symtomen ändras även om inte själva diagnosen förändras.

6 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Kan man tidigt identifiera flickor med NPF?

Det ryms många tillstånd och diagnoser inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men de två vanligaste är ADHD & autism. Variationen inom NPF är stor och därför kan även tillstånden se olika ut oc

Σχόλια


bottom of page