top of page
Spelar schack tillsammans

NPF Mentorerna

En vän för livet

NPF Mentorerna är till för ungdomar med NPF som behöver stöd, barnpassning eller assistans.

Vår vision

Vår vision är att mentorerna ska finnas tillgängliga när barnet behöver dem, de ska kunna ringa sin mentor om de behöver prata eller få stöd samt att föräldrarna ska kunna boka in dem för passning när det behövs. Ibland är det känsligt att prata om vissa saker med sina föräldrar, då kan mentorn finnas där och ge stöd och råd. 

Mentorerna fungerar som barnvakter, assistenter men kan ses som en nära vän när barnet behöver stöd.
Mentorerna arbetar med allt från barnpassning till barn över 12år, till att finnas som stöd när barnet har behov. Ofta är mentorerna seniorer som tidigare har arbetat med målgruppen och fortfarande brinner för barn och ungdomar inom NPF.

Utbildning

Alla våra mentorer får genomgå samma utbildning som våra barnvakter. Kompetens och erfarenhet kan variera från person till person, dock har våra mentorer ofta mer gedigen erfarenhet då de ofta är seniorer.

Utbildningen består av 12 moment där mentorn får svara på ett antal frågor efter varje moment, när mentorn har tagit sig igenom hela utbildningen behöver hen besvara frågor samt sammanfatta helheten av utbildningen. Bedömer vi att mentorn har tagit till sig informationen och uppvisat goda kunskapsresonemang, godkänns mentorn och får påbörja sitt arbete. 

I utbildningen får de kunskap om: 

 • Olika diagnoser och vad som utmärker dem
  Tydliggörande pedagogik
  Kognition
  Struktur & Strategi

 • Styrkor & Potential
  Hantering och förebyggandet av utåtagerande beteende
  Hur de pedagogiskt anpassar vardagen samt skapar en inkluderande läromiljö

 • Verktyg för kommunikation:
  Takk & AKK
  Visuellt stöd

 • Kunskap i CVI & APD

 • Utöver grundutbildningen utbildas våra mentorer regelbundet i:

 • Första hjälpen – för att kunna förhindra bland annat fallskador, sårskador, blödningar, brännskador med mera.
  HLR för barn – livsuppehållande åtgärder om barnet drabbas av t.ex. plötsligt andstopp eller hjärtstopp.
  Barn och olycksfall – vardagliga skador och risker som barn utsätts för. 

Pappa lektioner

Hur fungerar det?

Det finns två alternativ beroende på vilket behov just ni har.

Antingen väljer ni att anlita en mentor precis som en barnvakt, eller väljer ett abonnemang där personen får en mentor som de kan vända sig till när de behöver stöd av en annan vuxen. 

Pianoträning

KONTAKT

Kontakta oss för att boka in ett digitalt möte eller starta rekryteringsprocessen direkt!

Tack för ditt meddelande!

Leende äldre kvinna

Vill du bli mentor?

Vi välkomnar alla över 25år att söka till att bli mentor hos oss och vi tar varmt emot dig som har gått i pension men saknar socialisering eller vill arbeta några timmar i veckan.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av NPF eller arbete med barn, du kommer även att genomgå en utbildning innan du får påbörja ditt mentorskap.

bottom of page