top of page

Vilken kunskap har barnvakterna om NPF?

En funktionsnedsättning syns inte alltid och olika funktionsnedsättningar kan spegla sig på flera sätt hos olika individer.

Därför har vår grundutbildning ett brett innehåll för att våra barnvakter lättare ska kunna anpassa sig till ditt barn behov. Vidareutbildning sker när barnvakten anlitas, så att hen får mer kunskap om hur just ditt barn fungerar.

hög med böcker

Grundutbildning

Innan barnvakten får påbörja sitt första uppdrag genomgår de en internutbildning som grundar sig i 12 moment, detta för att säkerställa att den anställde har den teoretiska kunskapen som krävs.

Utbildningen består av 12 moment där barnvakten får svara på ett antal frågor efter varje moment, när barnvakten har tagit sig igenom alla moment behöver hen besvara frågor samt sammanfatta helheten av utbildningen. Bedömer vi att barnvakten har tagit till sig informationen och uppvisat goda kunskapsresonemang, godkänns barnvakten och får påbörja sitt arbete.


Där får de kunskap om:

 • Olika diagnoser och vad som utmärker dem

 • Tydliggörande pedagogik

 • Kognition

 • Struktur & Strategi

 • Styrkor & Potential

 • Hantering och förebyggandet av utåtagerande beteende

 • Hur de pedagogiskt anpassar vardagen samt skapar en inkluderande läromiljö

 • Verktyg för kommunikation:
  Takk & AKK
  Visuellt stöd

 • Kunskap i CVI & APD

 

Utöver grundutbildningen utbildas våra barnvakter regelbundet i:
Första hjälpen – för att kunna förhindra bland annat fallskador, sårskador, blödningar, brännskador med mera.
HLR för barn – livsuppehållande åtgärder om barnet drabbas av t.ex. plötsligt andstopp eller hjärtstopp.
Barn och olycksfall – vardagliga skador och risker som barn utsätts för.

Vid längre uppdrag och anställningar vidareutbildas barnvakten varje 6 månader för att underhålla och utveckla kompetens.

bottom of page